Coaching z opaznimi in trajnimi učinki, za več uspehov in večjo kvaliteto življenja

Coaching in Adler Social Coaching®

Kaj je coaching?

Coaching je skupno ime za različne metode razvoja človeških potencialov. Obstaja veliko različnih metod coachinga, njihova skupna lastnost pa je, da so usmerjene v povečanje kvalitete življenja in kapacitet za doseganje uspehov. Coaching to dosega z aktivacijo in razvojem posameznikovih notranjih virov.

Coaching je zelo širok pojem, zato ni nenavadno, da zanj obstajajo različne definicije. Med bolj razširjenimi je definicija zveze International Coach Federation, ki definira coaching kot interaktivni proces, v katerem coach z uporabo posebnih tehnik proži miselne procese, ki pomagajo posameznikom in podjetjem, organizacijam in ustanovam k hitrejšemu in učinkovitejšemu doseganju boljših rezultatov. S coachingom lahko razvijamo različne kompetence, največkrat pa se uporablja za razvoj mehkih veščin, odpravo mentalnih blokad v nezavednem delu osebnosti ali razvoj specifičnih kompetenc.

Coaching je razširjen in uspešen način razvoja osebnostnih lastnosti oziroma mehkih veščin, kot so: optimizem, odgovornost, fleksibilnost, smisel za humor, integriteta, ciljna usmerjenost, vodenje, timsko delo, komunikacija, dobre delovne navade, empatija, pogajalske sposobnosti, sposobnost reševanja konfliktov, sposobnost predstavljanja ter navduševanja, družabnost ter spletanje socialnih mrež.

Kaj ni coaching?

Izraz coaching se pogosto napačno uporablja za druge načine razvoja, na primer izobraževanja, treninge, delavnice, teambuilding in celo branje knjig. Čeprav je lahko ena ali več naštetih aktivnosti del coachinga, pa se coaching od njih razlikuje po tem, da vpliva na notranje doživljanje pomembnih situacij, kar klientom omogoča, da se nanje odzovejo bolj ustrezno, naravno in avtentično.

 • Coaching ni enako kot izobraževanje. Z izobraževanjem daje nova znanja in širi obzorja. Znanje je predpogoj za doseganje ciljev, pri čemer pa se je potrebno zavedati, da znanje samo po sebi še ni garancija za uspeh. Znanje je treba prenesti v prakso, to pa večina izobraževalnih programov udeležencem prepušča samim sebi.
 • Coaching ni enako trening. Namen treninga je razviti določeno veščino. Skupna lastnost vseh treningov je, da potekajo v obliki ponavljanja predpisanih vaj, s katerimi se ta veščina razvija korak po koraku. Pri treningu je poudarek na "mehanskem" izvajanju točno določenih fizičnih gibov in mentalnih operacij v pravem vrstnem redu in na pravi način, ne pa toliko na posameznikovemu doživljanju tega izvajanja. Samo trening brez prisotnosti coaching tehnik je pogosto neoseben, mehanski in ga klienti doživljajo kot prisilo. Trening dopolnjen s coachingom je bolj življenjski, klienti so bolj sproščeni in suvereni, v procesu bolj uživajo in hitreje napredujejo.
 • Coaching ni enako delavnica. Na delavnicah se posamezniki ali skupine zberejo z namenom rešiti določen problem. Namen delavnice je torej rešitev točno določenega problema, medtem ko je namen coachinga razviti kompetenco reševanja določenih vrst problemov. S coachingom klient poleg problema razume tudi njegove vzroke, zato bo obstoječe probleme lahko odpravil samostojno in z večjo lahkoto, poleg tega pa jih bo znal v prihodnje bolj učinkovito preprečevati.
 • Coaching ni branje knjig. Z branjem knjig se izobražujete in ste pri tem prepuščeni sami sebi. Coaching pa je interaktivni proces, v katerem aktivno sodelujeta tako klient, kot coach.
 • Coaching ni mentorstvo. Pri mentorstvu (običajno starejši) mentor skrbi za razvoj svojega (običajno mlajšega) varovanca. Mentorstvo temelji na znanju in izkušnjah mentorja, ki jih je pridobil, ko je sam hodil po poti, po kateri zdaj hodi njegov varovanec. Mentor tako usmerja svojega varovanca na podlagi svojih osebnih izkušenj. Varovanca usmerja z nasveti in mu pomaga pri širjenju socialne mreže. Ker je pri mentorstvu varovanec omejen s potjo, ki jo je utrl njegov mentor, je mentorstvo smiselno dopolniti s coachingom. Takrat coach skrbi za psihološki razvoj varovanca in pomaga mentorju njegove izkušnje in poznanstva prilagoditi osebnostnim specifikam varovanca.
 • Coaching ni psihoterapija. Psihoterapija je namenjena klientom, ki imajo težave z mentalnim zdravjem. Coaching pa je namenjen mentalno zdravim klientom, ki se zavedajo, da bodo imeli z razvijanjem osebnostnih kvalitet od življenja še veliko več.

Adler Social Coaching®

Adler Social Coaching® je ena izmed metod coachinga. Namenjena je posameznikom in podjetjem, ki želijo trajno razviti mehke veščine in s tem trajno povečati kvaliteto svojega zasebnega življenja, kot tudi poslovno oziroma karierno uspešnost.

Posebnosti metode Adler Social Coaching® so:

 • Temelji na teoretičnemu in praktičnemu know-howu, zbranemu iz več kot 800 publikacij s področij psihologije, sociologije, športa, managementa, trženja, finančne pismenosti in duhovnosti. Namesto da bi bili omejeni s točno določeno teoretično ali praktično podlago, kot je to pogosto v coachingu, so v metodi Adler Social Coaching® združeni različni teoretični in aplikativni pristopi.
 • Kliente obravnava kot celostno osebnost in deluje na različnih nivojih: identiteti, vrednotah, prepričanjih, veščinah, navadah in dejavnikih okolja. S celostnim pristopom ohranjamo klientovo notranje ravnovesje in poskrbimo za njegovo dobro počutje v procesu. Na ta način se klienti razvijajo hitreje, še pomembneje pa je, da so učinki razvoja dolgotrajni.
 • Razvija sposobnost samostojnega osebnostnega razvoja. Trajanje osebnostnega razvoja je v večini metod coachinga omejeno na čas sodelovanja med klientom in coachem. Dokler sodelujeta, je napredek, ko je sodelovanja konec, se preneha tudi klientov razvoj. Velika prednost metode Adler Social Coaching® je, da kliente naučimo, kako lahko tudi po končanem programu samostojno razvijajo svoje navade in mentaliteto.
 • Metoda Adler Social Coaching® ne vsiljuje hitrih rešitev, receptov in ideologij, pač pa vsakemu udeležncu daje prostor, da v okviru svoje identitete in vrednot poišče način, ki mu najbolj ustreza.
 • Osebnostni razvoj po metodi Adler Social Coaching® poteka z nizko stopnjo intenzivnosti v daljšem časovnem obdobju. Običajno coaching poteka visoko intenzivno in v krajšem časovnem obdobju, saj se klienti pogosto želijo skoraj čez noč spremeniti svojo življenjsko situacijo. Žal to ni mogoče, kratke in intenzivne metode lahko prinesejo le kratkoročne spremembe, klient pa se prej ali slej vrne na star način življenja.
 • Dokazano prinaša trajne spremembe osebnostne strukture, trajno povečanje zadovoljstva in izboljšanje življenjske situacije. Številne strokovne meritve učinkovitosti metode so pokazale, da metoda Adler Social Coaching® prinaša trajne spremembe, kar pomeni, da se po končanem coachingu naši klienti ne vračajo k starim, manj učinkovitim življenjskim vzorcem.

Želite izvedeti več? Pišite nam!

Če želite z razvojem socalnih kompetenc trajno povečati vaše sposobnosti živeti zadovoljno in uspešno, pa niste prepričani, ali je metoda Adler Social Coaching® prava rešitev za vas, izpolnite spletni obrazec, v katerem navedite kontaktne podatke, na katerih vas lahko dosežemo. V najkrajšem času se vam bo odzval naš predstavnik.

>> spletni obrazec

JoomSpirit