Coaching z opaznimi in trajnimi učinki, za več uspehov in večjo kvaliteto življenja

Kompetence, ki jih razvija metoda Adler Social Coaching®

Metoda Adler Social Coaching® razvija 22 kompetenc, ki jih potrebujejo uspešni vodje, tržniki, zadovoljni posamezniki in mladostniki. Primerna je tudi za tiste, ki imajo določene kompetence že bolje izražene.

Kompetence, ki jih razvija Adler Social Coaching®

Na spodnjem seznamu si lahko ogledate kompetence, ki jih razvija metoda Adler Social Coaching®. S klikom na kompetenco se vam bo odprl opis kompetence.

 • 1. Odgovornost Open or Close

  Po avtorju metode Adler Social Coaching® Ericu Adlerju je prevzemanje odgovornosti ključna kompetenca, iz katere izhajajo vse druge kompetence, ki jih razvijamo s to metodo. Pogosto slišimo, kako pomembno je, da prevzamemo odgovornost in da smo odgovorni za svoja dejanja. Prevzemati odgovornost za svoja dejanja je res zelo pomembno, ni pa najpomembnejše. Predvsem moram prevzeti odgovornost za svoj način razmišljanja. To je predpogoj za nadaljnji osebnostni razvoj.

 • 2. Optimizem Open or Close

  Optimizem je kompetenca, za katero nekateri zmotno verjamejo, da je prirojena, ali pa odvisna od naše trenutne situacije. Ko gre vse po načrtu in ko so nam okoliščine naklonjene, res ni težko misliti pozitivno. Kaj pa, če stvari ne gredo tako, kot si želimo? Tisti, ki imajo razvito kompetenco optimizma, znajo ohraniti pozitivne misli tudi v neprijetnih situacijah. Optimizem razkrije možne rešitve neželene situacije in daje motivacijo za reševanje problema. Ali ste vedeli, da imajo optimisti mnogo večje možnosti rešiti problem, kot črnogledi ljudje?

 • 3. Pozitiven odnos do sebe in do drugih Open or Close

  Vsak posameznik se lahko, v odnosu do sebe in drugih, nahaja v eni izmed štirih pozicij, med katerimi samo ena omogoča zadovoljstvo, srečo in napredek. Ali ste vedeli, da se kar 85% ljudi nahaja v eni izmed ostalih treh, manj ustreznih pozicij? Ti ljudje nikoli niso zares zadovoljni in vedno najdejo zunanjega krivca, ali pa se ne čutijo zmožne rešiti problema, tudi takrat ne, ko je rešitev na dlani. Imeti pravi odnos do sebe in drugih je predpogoj za ustvarjanje pristnih odnosov, ki omogočajo povezovanje, medsebojno spoštovanje in s tem lažje doseganje ciljev.

 • 4. Kakovostna komunikacija Open or Close

  Kakovostna komunikacija je kreativna in osredotočena na reševanje problema. V pogovoru se sogovorniku izkazuje spoštovanje, priznavajo se mu njegove drugačnosti, dovoljeno je nestrinjanje. Kdor zna kakovostno komunicirati, tudi pri zahtevnih pogovorih ostane osredotočen na predmet pogovora in se ne spušča na osebni nivo. V kakovostni komunikaciji ni nepooblaščenega poseganja v sogovornikove pravice, šikaniranja, negativnega govora in kritiziranja na osebnem nivoju.

 • 5. Ciljna naravnanost Open or Close

  Ciljna naravnanost je več kot zgolj suhoparno postavljanje ciljev. Ljudje z razvito kompetenco ciljne naravnanosti se zavedajo tudi, kako pomembno si je zastavljati takšne cilje, ki jim jih je v veselje dosegati. S pravim postavljanjem ciljev usmerjajo svoj fokus in vzdržujejo potrebno motivacijo, znajo pa se lotiti tudi na prvi pogled manj prijetnih obveznosti.

 • 6. Delovne navade Open or Close

  Ali veste, da ima več kot 80% ljudi težave z delovnimi navadami? Nekateri se nikakor ne morejo spraviti k delu, drugi dela ne znajo izpustiti iz rok. Oboje povzroča nezadovoljstvo in/ali neuspeh. Razvitost kompetence delovnih navad se izraža v sposobnosti iz dneva v dan poprijeti za delo in ga tudi pravočasno izpustiti. Pomeni znati se med delom osredotočiti na pomembne stvari in tudi znati reči "ne" obveznostim, ki nimajo dodane vrednosti, pa se morda tisti trenutek zdijo prijetnejše.

 • 7. Aktivnost Open or Close

  Kompetenca aktivnosti pomeni znati se aktivirati v smeri zastavljenega cilja. Ljudi s to kompetenco prepoznamo po tem, da malo govorijo in veliko storijo. Slovijo kot ljudje akcije, ne kot ljudje besed. To jim prinaša več ugleda in spoštovanja, sami pa so učinkovitejši in uspešnejši.

 • 8. Organiziranost Open or Close

  Kompetenca organiziranosti se pogosto poenostavlja z upravljanjem časa oziroma "time managementom". Za upravljanje časa obstajajo različne metode, bistvo kompetence organiziranosti pa je, da se to počne redno. Ljudje z razvito komptenco organiziranosti so zaupanja vredni. Ker obvladujejo svoj čas in so bolje pripravljeni na prihodnje situacije pa doživljajo znatno manj stresa od tistih, ki imajo to kompetenco slabše razvito.

 • 9. Integriteta Open or Close

  Integriteta je življenjski koncept konsistentnosti v dejanjih, vrednotah, strategijah, merilih, principih, pričakovanjih in izzidih. Integritete ni mogoče vsiliti, vsak posameznik mora samostojno odločiti, ali bo skrbel za svojo integriteto. Seveda pa odločitev ni dovolj, integriteto si je potrebno zaslužiti, za kar je potrebno imeti dobro razvito kompetenco integritete. Brez nje vse ostane samo pri odločitvi...

 • 10. Humornost Open or Close

  Kompetenca humornosti oziroma razvit smisel za humor zajema prepoznavanje in cenjenje humorja, kot ustvarjanje primernih humornih situacij. Pri tej kompetenci gre za sposobnost biti smešen in sposobnost smejati se smešnim mislim in dejanjem. Ljudje z razvito kompetenco humornosti so dovolj notranje močni, da se znajo distancirati od neprijetne situacije. Ali ste vedeli, da je smisel za humor tudi ena najbolj zaželenih osebnostnih lastnosti pri izbiri poslovnih partnerjev in čisto pri vrhu pri izbiri zasebnega partnerja?

 • 11. Predstavljanje sebe in navduševanje Open or Close

  Ste se kdaj počutili neprijetno, ko ste bili res navdušeni, pa vam tega navdušenja ni uspelo prenesti na druge? Za ljudi z razvito kompetenco predstavljanja sebe in navduševanja so takšni trenutki redki. Tudi, če ste po naravi bolj zadržani in "resni", lahko opazno razvijete vaše sposobnosti kvalitetnega predstavljanja sebe in navduševanja drugih. V poslovnem svetu je kompetenca predstaviti se in navduševati nepogrešljiva pri tržnikih in vodjih, v zasebnem življenju pa pride prav pri spoznavanju novih ljudi in pozitivnem vplivanju na družbo.

 • 12. Empatija Open or Close

  Empatija je sposobnost razumevanja čustvenega stanja sočloveka in sposobnost občutenja podobnih čustev, kot jih čuti sočlovek. V poslovnem svetu se jo večkrat zmotno etiketira kot znak šibkosti, kar nikakor ne drži. Empatija je znak človečnosti in v odnos prinaša toplino, zato je nepogrešljiva pri ustvarjanju pristnih odnosov, brez katerih tudi v poslovnem svetu ni mogoče biti uspešen, še posebej ne na dolgi rok.

 • 13. Družabnost in spletanje socialnih mrež Open or Close

  Ljudje se radi družimo in povezujemo, po drugi strani pa ima marsikdo cmok v grlu, ko mora narediti prvi korak. Pri ljudeh z razvito kompetenco družabnosti in spletanja socialnih mrež je cmok v grlu manjši. Zato jim je mnogo lažje narediti prvi korak pri navezavi stika in hitreje povezati z ljudmi, s katerimi si lahko medsebojno koristijo. Ker je moč ljudi v povezovanju, je ta kompetenca nepogrešljiva za napredovanje na poti do zadovoljstva in uspehov.

 • 14. Glajenje nesporazumov Open or Close

  Nesporazumi so normalen del komunikacije. Ljudje z razvito kompetenco glajenja nesporazumov znajo prepoznati, ali je do nesporazuma prišlo nenamenoma, ali pa se v ozadju skriva še kaj več. Nenamerne nesporazume znajo zgladiti z ustrezno izbiro besed in preusmeritvijo pogovora, na namerne nesporazume pa znajo odreagirati racionalno in se ne spuščajo na osebni nivo. Kompetenca je nepogrešljiva na čisto vseh življenjskih področjih.

 • 15. Fleksibilnost Open or Close

  Včasih slišimo moder nasvet, da se je za uspeh v življenju treba znati prilagajati. Drugič slišimo, da je za uspeh v življenju treba vztrajati na svoji poti. Kdo ima prav? Odvisno od okoliščin. Ljudje z razvito kompetenco fleksibilnosti znajo prepoznati okoliščine in izbrati pravi nasvet. Na ta način pridobivajo spoštovanje in hkrati uspešno napredujejo na svoji življenjski poti.

 • 16. Vodenje Open or Close

  Metoda Adler Social Coaching® pod kompetenco vodenja obravnava sposobnosti vodenja organizacije, vodenja sebe in vodenja drugih. Vsako od teh področij zahteva razvitost vseh do zdaj kompetenc. Tisti del programov Adler Social Coaching®, ki se ukvarja z vodenjem, našim klientom posamezne sestavne dele kompetence vodenja združi v smiselno in uporabno celoto. Tudi, če ne zavzemate vodilnega delovnega mesta, vam bo vodstvena kompetenca prišla še kako prav v vsakdanjem življenju.

 • 17. Pogajanja Open or Close

  Kompetenca pogajanja se nanaša na sposobnosti sodelovanja v dialogu z namenom doseči kompromis, takšen, ki je sprejemljiv za obe strani in hkrati takšen, da obe strani čim manj odstopata od prvotno zaželenega stanja. Pogajalska kompetenca predhodno zahteva pozitiven odnos do sebe in sogovornika, sposobnost distanciranja sebe osebno od predmeta pogajanja, vztrajnost, čiste misli in kreativnost.

 • 18. Vzdrževanje ravnovesja med zasebnostjo in kariero Open or Close

  Današnji svet zahteva življenje v visokem tempu. Bili naj bi povsod in povsod nas je premalo. Brez kompetence vzdrževanja ravnovesja to doživljamo kot velik stres. Programi Adler Social Coaching® vam pomagajo, da v navideznem neredu vsakdanjih obveznosti najdete red. V okviru razvoja kompetence vzdrževanja ravnovesja se bosti našli: definirali boste vaše vloge, spoznali psihofizične potrebe, ugotovili, kaj vam jemlje energijo in kje je boste dobivali. Z razvojem kompetence vzdrževanja ravnovesja boste bolj zdravi in notranje mirni.

 • 19. Vztrajnost Open or Close

  Takrat, ko po začetnem navdušenju pridejo prvi neuspehi in pade motivacija, nas kompetenca vztrajnosti vzdržuje na prvotno zastavljeni poti. Kdor ima razvito kompetenco vztrajnosti, ohranja svojo aktivnost tudi v obdobju neuspehov, saj se zaveda, da bo uspeh prej ali slej prišel. Ljudje brez te kompetence pa po prvem neuspehu odnehajo, se lotijo nečesa drugega, kjer se vzorec ponovi. Nikoli v nečem ne morejo postati zares dobri, čas pa neusmiljeno teče.

 • 20. Reševanje konfliktov Open or Close

  Ljudje z razvito kompetenco reševanja konfliktov se zavedajo, da so konflikti normalen del vsakega odnosa. Ko se pojavijo, jih znajo obdržati na stvarnem nivoju in se ne spuščajo na osebni nivo. V konfliktu ohranijo mirno kri in iščejo rešitve, ki so lahko sprejemljive tako za njih, kot za nasprotno stran. Konflikt vidijo kot priložnost za utrjevanje partnerskih odnosov, ne kot začetek konca odnosa.

 • 21. Timsko delo Open or Close

  Dobra skupina je močnejša od vsote posameznikov, pri slabi skupini pa velja nasprotno. Dobre skupine tvorijo posamezniki z razvito kompetenco timskega dela. Ta jim omogoča, da s svojim prispevkom v skupino soustvarja zgodbo o uspešnosti. Ljudje z razvito kompetenco timskega dela znajo slediti vodji kot tudi voditi svoj del skupine. Zavedajo se svoje vloge in odgovornosti v skupini in zaupajo drugim, da bodo tudi oni prispevali v skupino na enak način.

 • 22. Skrivnostna kompetenca Open or Close

  Zadnja, 22. kompetenca v metodi Adler Social Coaching®, je skrivnost ki jo poznajo samo naši udeleženci, ki so vztrajali do konca programa. Ta kompetenca združuje v smiselno celoto vseh ostalih 21 kompetenc. Brez nje bi upoštevanje posameznih kompetenc delovalo naučeno in neavtentično, s skrivno kompetenco pa jim vsak posameznik vdahne svojo osebnost in specifično energijo. Samo tako je mogoče doseči končni cilj metode Adler Social Coaching®: naučiti se vsega potrebnega za življenje v skladnosti s seboj in s svojim okoljem, doživljanje številnih trenutkov zadovoljstva, biti uspešen, živeti kvalitetno in tako v največji meri izkoriščati svoj življenjski potencial.

Želite izvedeti več? Pišite nam!

Če želite z razvojem socalnih kompetenc trajno povečati vaše sposobnosti živeti zadovoljno in uspešno, pa niste prepričani, ali je metoda Adler Social Coaching® prava rešitev za vas, izpolnite spletni obrazec, v katerem navedite kontaktne podatke, na katerih vas lahko dosežemo. V najkrajšem času se vam bo odzval naš predstavnik.

>> spletni obrazec

JoomSpirit