Coaching z opaznimi in trajnimi učinki, za več uspehov in večjo kvaliteto življenja

O Adler Social Coaching®

Metoda Adler Social Coaching®

Adler Social Coaching® je edinstvena metoda za razvoj socialnih kompetenc. Pri snovanju metode Adler Social Coaching® smo posebnost pozornost posvetili prenosu znanja in veščin v vsakodnevno prakso in jo zato zgradili na konceptu (1) Nauči se → (2) Preizkusi → (3) Uporabi. Metoda je edinstvena zato, ker se ta cikel ponavlja vsak dan, v majhnih korakih. Je edina metoda, ki vam omogoča, da se vsak dan nekaj malega naučite, dobite lastno izkušnjo in se potem sami odločite, ali boste to znanje in izkušnje uporabljali kot del vaših navad. To pomeni, da je metoda Adler Social Coaching® zelo učinkovita, da zagotavlja zelo visoko stopnjo prenosa znanja iz teorije v vašo prakso in da so spremembe miselnih in vedenjskih vzorcev trajne. Tega ne trdimo samo mi, pač pa to potrjujejo tako naši dosedanji udeleženci, ki so z udeležbo na programih Adler Social Coaching® spremenili svoje življenje na (še) bolje, kot tudi neodvisne študije učinkovitosti, ki so pokazale, da več kot 75% udeležencev tudi 2 leti po končanem programu še vedno dnevno koristijo pozitivne učinke metode. To je mnogo več, kot lahko izkazujejo drugi načini osebnostnega razvoja in zato poudarjamo, kako edinstvena je metoda Adler Social Coaching®.

Strokovnost

Vsi trenerji Adler Social Coaching® imajo uspešno opravljena potrebna izobraževanja za vodenje programov Adler Social Coaching® in večletne izkušnje z vodenjem programov. Svoje znanje in veščine stalno nadgrajujejo z dodatnimi izobraževanji in supervizijami. Pri svojem delu upoštevajo standarde Adler Social Coaching® in priznane etične standarde mednarodnih organizacij za coaching.

Najpomembnejši je klient

Pri našem delu postavljamo v ospredje želje, potrebe in cilje klienta. Delujemo po načelu, da je vsako teoretično znanje le toliko dobro, kolikor ga lahko klient uporabi v svoji praksi. Zato pozorno spremljamo napredek naših klientov in jih motiviramo, da si za merilo svojega napredka izberejo kriterije, ki jih je možno konkretno izmeriti.

Konkretni, merljivi in trajni učinki

Zaradi celostnega pristopa, strokovnosti in usmerjenosti v klienta so rezultati programov Adler Social Coaching® konkretni, merljivi in trajni. Napredek naših udeležencev je viden in občuten in ko tudi sami spoznajo, s kakšnim načinom razmišljanja in s katerimi navadami pridejo do boljših rezultatov in več pohval, se tega držijo še dolgo po končanem programu.

JoomSpirit