Coaching z opaznimi in trajnimi učinki, za več uspehov in večjo kvaliteto življenja

Coaching za poslovni uspeh

Se strinjate, da je uspeh podjetja odvisen od osebnostnih kvalitet zaposlenih? Programi Adler Social Coaching® razvijajo osebnostne kvalitete in vaše zaposlene pripravijo tako na tipične, kot tudi na bolj zahtevne poslovne situacije. S posebnim pristopom, značilnim samo za Adler Social Coaching®, bodo vaši zaposleni pridobili:

  • znanje, veščine in mentalno moč za uspešno premagovanje izzivov na delovnem mestu;
  • komunikacijske veščine, ki omogočajo dobro medsebojno sodelovanje;
  • vodstvene kompetence, samozavest in karizmo;
  • veščine organizacije časa in s tem povečanje produktivnosti ter doslednejše izpolnjevanje rokov;
  • lažje soočanje s stresom, s tem pa več motivacije in manj nepotrebnih odsotnosti;

 

 

Podjetjem vseh velikosti in branž nudimo

Coaching za vodje po programu Adler Social Coaching® MASTERY.PROGRAM® (več o programu...)

Prodajni coaching po programu Adler Social Coaching® TOOLS for BEST® (več o programu...)

Coaching po metodi Adler Social Coaching® je primeren tako za manjša kot za večja podjetja. Izvajamo ga lahko za posamezne zaposlene, kot tudi v skupinah.

Nudimo vam programe, ki povečujejo psihofizično pripravljenost in mehke veščine vaših zaposlenih:

  • visokemu in srednjemu nivoju managementa nudimo program Adler Social Coaching® MASTERY.PROGRAM®, ki utrjuje osebnost, razvijamo karizmo in uvaja vodstveni slog, ki trajno zagotavlja rezultate;
  • tržnikom nudimo program Adler Social Coaching® TOOLS for BEST®, ki razvija komunikacijske veščine, motivacijo in mentalno moč, s katerimi bodo prodali več;
  • vsem zaposlenim, ki za svojo uspešnost potrebujejo dobro razvite osebnostne kvalitete, nudimo široko paleto seminarjev in delavnic na izbrane teme s področij komunikacije, čustvene inteligence, obvladovanja stresa, reševanja konfliktov, timskega dela, dela na projektih in druge teme, ki se nanašajo na karierno odličnost;

Trening vodstvenega sloga za trajno doseganje rezultatov

Ne glede na to, ali ste trenutno na vodilnem delovnem mestu ali ne, ste vaš vodstveni slog najverjetneje oblikovali nezavedno, na podlagi sporočil, ki ste jih v mladosti dobivali od starejše generacije. Ta slog je del vaše osebnosti in ga uporabljate (oziroma bi ga uporabljali), brez da se sprašujete, ali je v današnjemu času in okolju sploh še primeren. Naj vam razkrijemo, da v resnici največkrat ni. Zato pa v toliko podjetjih prihaja do nepotrebnih težav, ki negativno vplivajo na organizacijsko kulturo in odnose. Vse to pa na koncu pripelje do tega, da je poslovni uspeh slabši, kot bi lahko bil.

Da bi vodja lahko kontinuirano dosegal cilje in zagotavljal poslovne uspehe, mora pri sebi razviti vzorce, primerne današnjemu okolju in upoštevajoč osebnostne lastnosti - tako svoje, kot tudi ljudi, ki jih vodi. Takšen razvoj omogoča Adler Social Coaching® MASTERY.PROGRAM® - 9-mesečni program za razvoj vodilnih osebnosti. Program dokazano zagotavlja trajen razvoj čustvene in socialne inteligence, potrebne za uspešno premagovanje poslovnih in zasebnih izzivov. Primeren je za vodje v vseh vrstah podjetij: od mikro podjetij in samostojnih podjetnikov, do korporacij s 100 in več zaposlenimi. Še posebej pa je primeren za tiste, ki se želijo trajno razviti v vodilno osebnost, pa temu ne morejo posvetiti veliko časa. Adler Social Coaching® MASTERY.PROGRAM® namreč zahteva le 15-minutni angažma na dan in tako minimalno vpliva na vaš vsakdanjik.

>> Več o programu

Trening prodajnih veščin

Uspešni in neuspešni tržniki so razlikujejo predvsem po osebnostnih lastnostih: vzdrževanje stanja motiviranosti, pozitiven odnos, odprtost za širjenje socialne mreže, organiziranost in vztrajnost. Pri sklepanju poslov so te lastnosti še pomembnejše od strokovnega poznavanja produktov oziroma storitev, ki jih tržijo.

Če ste prepričani, da se dober tržnik rodi, vam moramo povedati, da je to daleč od resnice. Dober tržnik lahko postane vsak, če le razvije svojo osebnost. Zato vsem tržnikom priporočamo Adler Social Coaching® TOOLS for BEST®, ki dokazano trajno razvija osebnostne lastnosti dobrih prodajalcev. To so pokazali številni uspešni primeri iz prakse, kot tudi neodvisne strokovne evalvacije. Će povzamemo, udeleženci programa Adler Social Coaching® TOOLS for BEST® so v 4 mesecih v povprečju za 35% povečali svojo prodajno uspešnost in ta nivo uspešno ohranili tudi po končanem programu.

>> Več o programu

Želite izvedeti več? Pišite nam!

Če želite z razvojem socalnih kompetenc trajno povečati vaše sposobnosti živeti zadovoljno in uspešno, pa niste prepričani, ali je metoda Adler Social Coaching® prava rešitev za vas, izpolnite spletni obrazec, v katerem navedite kontaktne podatke, na katerih vas lahko dosežemo. V najkrajšem času se vam bo odzval naš predstavnik.

>> spletni obrazec

JoomSpirit